Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÖYLÜ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN HALK BİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇANAKKALE KÖY KADINLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(EVALUATION OF PEASANT WOMEN ENTREPRENEURSHIP FROM FOLK LITERATURE: A RESEARCH ON ÇANAKKALE PEASANT WOMEN )

Yazar : Handan KASIMOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 2018-3
Sayfa : 19-31
87    81


Özet
Kadın girişimciler tanımladıkları ya da keşfettikleri girişimsel fırsatlara dayanarak iş kurmaktadır. Köy yaşamı ekonomik ve girişimcilik açısından oldukça sınırlı bir ekosisteme sahiptir. Köylerde var olmuş girişimsel fırsatlar teknolojinin, yeniliğin, tüketici tercihlerinin vb. gibi faktörlerin etkisiyle kaybolmuş ya da farklı işlere dönüşmüştür. Bu süreçte bu makale özellikle kadın girişimcilerin geleneksel olarak ticari faaliyetlerini piyasa koşullarında nasıl yönlendirdiğinin değerlendirmelerinin anlaşılmasını hedeflemektedir. Çanakkale’nin periferisindeki köylerde yaşayan kadınların girişimsel davranışları ve eğilimleri bu çerçevede değerlendirildiği zaman, özellikle geleneksel alanlarda belli bir yaşın üzerindeki kadınların aktif olarak aile ekonomisine doğrudan katkı sağladıkları görülmektedir. Bu çerçevede de özellikle tarım ve hayvancılık gibi alanlarda köy kadınlılarının üretimden satışa kadar bütün süreçlerde aktif rol üstlendikleri görülmektedir. Girişimci köy kadınları zaman zaman tarlada çapa yaparken, aynı zaman da zeytin ve buğday harmanında üretim yapmaktadır. Süt sağımından hayvanların beslenmesine kadar her türlü faaliyetlerde aktif rol üstlenen kadınlar bu üretimlerin satışında yerel pazarlarda ürünlerin satışında doğrudan görev üstlenmektedir. Köylerin yaşam koşulları değişen ve gelişen yeni piyasa olanakları çerçevesinde mikro ölçekli üretim yapan köylülerin özellikle de kadınların kapitalist ekonomik sistemde girişimsel faaliyetlerinin sürdürmelerinin oldukça zor olduğu görülmektedir. Ölçek ekonomisinin getirdiği rekabetçi üretim modeline karşı Çanakkaleli kadın girişimciler daha çok organik üretim yaparak ve uçtan uca (hem üretim hem de satış sürecinde) bütün faaliyetlerini kendileri gerçekleştirerek maliyetlerini aşağı çekmeye çalışmaktadırlar. Ancak bu model ile köy kadınları ekonomik yaşamda kalma fırsatı yakalama olanağını bulmaktadırlar. Maalesef bu süreç çok fazla devam etme şansına da sahip değildir. Yeni girişimcilik modelleri ile beslenmesi ve piyasa koşullarının gereklerine göre yenilikçi modeller ile kadınların iş yapma biçimlerinin desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Köylülük, köy ekonomisi, kadın girişimciler, sürdürülebilirlik, eklektik model

Abstract
Women entrepreneurs build businesses based on initiative opportunities they identify or discover. The village has a very limited life in terms of economic and entrepreneurial ecosystem. The entrepreneurial opportunities that existed in the villages are the same as those of technology, innovation, consumer preferences, etc. or have been transformed into different processes. In this process, it is aimed to understand how women entrepreneurs traditionally evaluate how their business activities are driven by market conditions. When the entrepreneurial behaviors and tendencies of the women living in the villages of Çanakkale are assessed in this framework, it is seen that especially in traditional areas, women over a certain age actively contribute directly to the family economy. In this context, especially in areas such as agriculture and livestock, peasant women are seen to play an active role in all processes from production to sale. Entrepreneur peasant women occasionally make an anchor in the field, and occasionally produce a blend of olive and wheat. Women who play an active role in all kinds of activities until the feeding of animals in milk are also directly involved in the sale of products in local markets during the sale of these products. Within the context of the living conditions of the villagers and the changing and developing new market possibilities, it seems that especially the micro-scale production of the villagers, especially the women, is very difficult to sustain the initiative activities in the capitalist economic system. Against the competitive production model brought about by the scale economy, Canakkale women entrepreneurs try to reduce their costs by making more organic production and carrying out all their activities by themselves (both production and sales process). However, with this model, peasant women are able to find an opportunity to stay in economic life. However, this process does not have much chance of continuing. New entrepreneurship models need to be supported and innovative modes of business should be supported by women in accordance with market conditions.

Keywords
Peasant, peasant economy, women entrepreneurs, sustainability, eclectic model

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Motif Halk Oyunlan Eğitim ve Öğretim Vakfı Fevzipaşa Cad. No: 361 Edirnekapı / İstanbul TÜRKİYE
Telefon :+90 212 531 61 68 - 524 23 69 - 531 87 90 Faks :+90 212 635 52 43
Eposta :editor@motifakademi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri